اعلام زمابندی بورسیه تحصیلی ترکیه سال 2021‎

اعلام زمابندی بورسیه تحصیلی ترکیه سال 2021‎

Türkiye Burs Duyurusu 2021

ثبت‌نام بورسیه تحصیلی ترکیه همچنان ادامه دارد لطفا ثبت نام خود را به روز های آخر موکول نکنید

آزمون یوس 2021 دانشگاه کارابوک ترکیه

ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون اول :27/5/2021

۶خرداد

شروع ثبت نام آزمون اول :1/5/2021
۱۱ اردیبهشت
پایان ثبت نام آزمون اول :21/5/2021
۴خرداد

تاریخ برگزاری آزمون دوم: 2/7/2021
۱۱تیر

شروع ثبت نام آزمون دوم: 15/6/2021
۲۵خرداد
پایان ثبت نام آزمون دوم : 28/7/2021
11تیر
تاریخ برگزاری آزمون سوم :6/8/2021
۱۵مرداد

شروع ثبت نام آزمون سوم: 14/7/2021
۲۳تیر
پایان ثبت نام آزمون سوم :3/8/2021
۱۲مرداد
تاریخ برگزاری آزمون چهارم :3/9/2021
۱۲شهریور
شروع ثبت نام آزمون چهارم17/8/2021
۲۶مرداد
پایان ثبت نام آزمون چهارم 31/8/2021
۹شهریور

آزمون یوس 2021 دانشگاه موغلا سیتکی کوچمان

ثبت نام

دانشگاه mugla sıtkıkoçman

تاریخ برگزاری آزمون: 18/5/2021
28اردیبهشت ساعت 11TRS

شروع ثبت نام: 07/04/2021
18فروردین

پایان ثبت نام: 21/04/2021
1اردیبهشت

هزینه آزمون : 300 ,لیر

مدت زمان آزمون :90 دقیقه

آزمون یوس2021 دانشگاه کاستامونو

ثبت نام

دانشگاه kastamonu

تاریخ برگزاری آزمون: 29/5/2021
8خرداد
شروع ثبت نام: 02/04/2021
۱۳فروردین

پایان ثبت نام:03/05/2021
۱۳اردیبهشت

هزینه آزمون : 300 لیر

مدت زمان آزمون :130 دقیقه

آزمون یوس 2021 آنادولو شهر اسکی شهیر

ثبت نام

دانشگاه آنادولو شهر اسکی شهیر

تاریخ برگزاری آزمون آنلاین :
29/5/2021
8خرداد 1400

شروع ثبت نام: 01/04/2021
۱۲فروردین 1400

پایان ثبت نام:18/05/2021
۲۸ اردیبهشت 1400

تاریخ اعلام نتایج آزمون: 04/06/2021
14 خرداد ماه ۱۴۰۰

آزمون انلاین برگزار خواهد شد.

آزمون یوس 2021 دانشگاه گیریسون

ثبت نام

دانشگاه و شهر GİRESUN

تاریخ برگزاری آزمون: 30/06/2021
9 تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت 13:00 TRS

شروع ثبت نام: 01/05/2021
۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

پایان ثبت نام: 18/06/2021
۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون : 10/07/2021
۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰

آزمون یوس 2021 دانشگاه مرسین

ثبت نام

دانشگاه و شهر MERSİN

تاریخ برگزاری آزمون: 29/05/2021
۸ خردادماه ۱۴۰۰

شروع ثبت نام: 29/03/2021
۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

پایان ثبت نام: 16/04/2021
۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

بازه پرداخت هزینه ی آزمون:
19.04.2021 – 26.04.2021

بازه ی اعلام نتایج آزمون :
07.06.2021 – 11.06.2021

هزینه آزمون : 750 TL
مرکز آزمون : فقط مرسین

آزمون یوس 2021 دانشگاه آدیامان

دانشگاه و شهر ADIYAMAN

تاریخ برگزاری آزمون: 09/06/2021
19 خرداد ماه ۱۴۰۰

آزمون یوس 2021 دانشگاه جمهوریت سیواس

ثبت نام

دانشگاه cumhuriyet شهر sivas

تاریخ برگزاری آزمون: 05/06/2021

15 خرداد ماه 1400 ساعت 10:00 TRS

شروع ثبت نام: 22/03/2021
2 فروردین 1400

پایان ثبت نام: 21/05/2021
31 اردیبهشت ماه 1400

زمان اعلام نتایج آزمون : 25/06/2021
4 تیر ماه 1400

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا، قاضی آنتب ، سیواس ، وان – ایران (تبریز)

هزینه ی آزمون: 250 TL

تداخل با تاریخ آزمون آنلاین دانشگاه اولوداغ

آزمون یوس 2021 دانشگاه پاموک قله دنیزلی

ثبت نام

دانشگاه pamukkale شهر denizli

تاریخ برگزاری آزمون: 07/07/2021

16 تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت 15:00 TRS

شروع ثبت نام: 15/04/2021
26 فروردین 1400

پایان ثبت نام: 28/05/2021
7 خرداد ماه 1400

زمان اعلام نتایج آزمون : 26/07/2021
۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

هزینه آزمون : 350 لیر

مرکز آزمون فقط شهر دنیزلی

آزمون یوس 2021 دانشگاه فیرات

ثبت نام

دانشگاه فیرات FIRAT شهر الازیغ

تاریخ برگزاری آزمون: 30/05/2021

9 خرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت 14:00 TRS

شروع ثبت نام:22/3/2021
2فروردین 1400

پایان ثبت نام: 16/5/2021

26اردیبهشت 1400

هزینه آزمون : 300 لیر

زمان این آزمون 80 سوالی ، 110 دقیقه خواهد بود

آزمون یوس 2021 دانشگاه اینونو شهر مالاتیا

ثبت نام

دانشگاه اینونو شهر مالاتیا (İNÖNÜ)

تاریخ برگزاری آزمون: 19/06/2021
۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت 12:00 TRS

شروع ثبت نام: 2فروردین ماه ۱۴۰۰

پایان ثبت نام: 2 خرداد ماه ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون : 1 تیرماه ۱۴۰۰

تداخل با آزمون یوس دانشگاه های *اژه ، ارجیس و یوس دوم هارران

مراکز آزمون: آنکارا، استانبول ، قاضی آنتب و مالاتیا ( مرکز ایران ندارد!)

آزمون یوس 2021 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای

تغییر در تاریخ آزمون یوس 2021 دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای

تاریخ آزمون : 2021/6/22
یکم تیر ماه 1400 ساعت 10:30 TRS

آزمون یوس 2021 دانشگاه استانبول

ثبت نام

دانشگاه استانبول

تاریخ برگزاری آزمون:1400/04/19
19تیرماه ساعت 15

شروع ثبت نام:1399/12/11

پایان ثبت نام:1400/03/20

هزینه آزمون :490 لیر

مراکز: آدانا, آنکارا, ادیرنه, ارزوزوم, قاضی آنتب, هاتای, استانبول, ازمیر, کاهرامان ماراش, ماردین, شانلی اورفا, طرابزون, وان ایران (تهران)

آزمون یوس 2021 دانشگاه اژه شهر ازمیر

دانشگاه اژه شهر ازمیر

تاریخ برگزاری آزمون:19/6/2022
29خرداد 1400 ساعت 13:00 TRS

شروع ثبت نام: 08/03/2021
۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹

پایان ثبت نام: 31/05/2021
۱۰ خردادماه ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون : 02/07/2021
۱۱ تیرماه ۱۴۰۰

مراکز آزمون: ازمیر ، استانبول ، آنکارا ، آنتالیا و قاضی آنتب

هزینه ی آزمون: 450 TL

این آزمون دارای ۸۰ سوال و ۱۲۰ دقیقه زمان می باشد.

تداخل تاریخ با آزمون ارجیس و آزمون دوم دانشگاه هارران

آزمون یوس 2021 دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

دانشگاه جراح پاشا شهر استانبول

تاریخ برگزاری آزمون:03/07/2021
۱۲ تیر ۱۴۰۰ روز شنبه ساعت ۱۵:۰۰

شروع ثبت نام: 15/02/2021
۲۷ بهمن ۱۳۹۹

پایان ثبت نام: 04/06/2021
۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون : 16/07/2021
۲۵ تیر ۱۴۰۰
مراکز آزمون:
۲ مرکز در قسمت اروپایی استانبول ،
۱ مرکز در قسمت آسیایی استانبول،
و مراکز آنکارا، ازمیر ، کایسری ، قاضی آنتب، ارزروم و ادیرنه

تداخل با آزمون های قاضی آنتپ و کارادنیز تکنیک

آزمون یوس 2021 دانشگاه ساکاریا

دانشگاه ساکاریا

تاریخ برگزاری آزمون:12/6/2021
22خرداد 1400 ساعت 15:00 TRS

شروع ثبت نام:

پایان ثبت نام:2021/5/15
25اردبیهشت 1400 ساعت 17:00TRS

زمان اعلام نتایج آزمون :2021/6/21
31خرداد 1400

تداخل تاریخ با آزمون #حضوری اولوداغ

آزمون یوس 2021 دانشگاه اولوداغ شهر بورسا

دانشگاه اولوداغ شهر بورسا

آزمون به دو صورت حضوری (فقط مراکز داخل ترکیه) و آنلاین ( مخصوص مراکز خارج از ترکیه) برگزار خواهد شد

تاریخ برگزاری آزمون حضوری ترکیه :
12.06.2021
۲۲ خرداد 1400 ساعت 10:00 (TRS)

تاریخ برگزاری آزمون آنلاین iRAN:
05.06.2021
۱۵ خرداد 1400 ساعت 10:00 (TRS)

شروع ثبت نام: 15.02.2021
۲۷ بهمن 1399
پایان ثبت نام: 18.05.2021
۲۸ اردیبهشت 1400

زمان اعلام نتایج آزمون : 23.06.2021

آزمون یوس 2021 دانشگاه قاضی عثمان پاشا شهر توکات

دانشگاه قاضی عثمان پاشا شهر توکات

تاریخ برگزاری آزمون:08/04/2021
19 فروردین 1400 ساعت 10:00

شروع ثبت نام:

پایان ثبت نام: 01/04/2021
12فروردین 1400

زمان اعلام نتایج آزمون : –

مرکز فقط آذربایجان

آزمون یوس 2021 دانشگاه و شهر قاضی آنتپ

دانشگاه و شهر قاضی آنتپ

تاریخ برگزاری آزمون: 03.07.2021
12 تیرماه 1400 ساعت 14:00 TRS

شروع ثبت نام: 10.02.2021
۲۲ بهمن ۱۳۹۹

پایان ثبت نام: 04.06.2021
۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان اعلام نتایج آزمون : 10.07.2021
۱۹ تیرماه ۱۴۰۰

هزینه آزمون (مراکز ترکیه و ایران) : 300 TL
تداخل با آزمون کارادنیز تکنیک

آزمون یوس 2021 دانشگاه چکوروا شهر آدانا

دانشگاه چکوروا شهر آدانا

تاریخ برگزاری آزمون:1400/5/9
9مرداد1400 ساعت 9:30 TRS

شروع ثبت نام: 1399/11/27
27بهمن 1399

پایان ثبت نام: 1400/3/9
9خرداد 1400

آزمون یوس 2021 دانشگاه ارجیس شهر کایسری

دانشگاه ارجیس شهر کایسری

تاریخ برگزاری آزمون: 19.06.2021
29 خرداد ماه 1400 (ساعت 14:30 TRS)

شروع ثبت نام: 01.02.2021
13 بهمن ماه 1399

پایان ثبت نام: 06.06.2021
16 خرداد ماه 1400

زمان اعلام نتایج آزمون: 30.06.2020
9 تیر ماه ۱۴۰۰

هزینه ی آزمون: ۳۷۵ لیر
زبان آزمون: ترکی و انگلیسی
آزمون از ۱۰ سوال هندسه ۳۰ سوال ریاضی و ۴۰ سوال هوش تشکیل خواهد شد

تداخل با تاریخ آزمون دوم هاران و آزمون دانشگاه اژه
(تقریبا ساعت برگزاری این دو آزمون نیز یکی هست-فقط نیم ساعت فاصله!-)

آزمون یوس 2021 دانشگاه ارزروم

دانشگاه ارزروم تکنیک شهر ارزروم

تاریخ برگزاری آزمون: 30.05.2021
9 خرداد ماه 1400 ساعت 10:00

شروع ثبت نام: 01.03.2021
11 اسفند ماه 1399

پایان ثبت نام: 07.05.2021
17 اردیبهشت ماه 1400

هزینه آزمون (مرکز ترکیه ): فعلا نا معلوم

این آزمون به دو زبان انگلیسی و ترکی برگزار خواهد شد و یکسال اعتبار خواهد داشت!

آزمون یوس 2021 دانشگاه کارادنیز تکنیک

دانشگاه کارادنیز تکنیک شهر ترابزون

تاریخ برگزاری آزمون: 03.07.2021
12 تیر ماه 1400 ساعت 14:00

(این آزمون از 80 سوال تشکیل میشود و 120 دقیقه هم زمان دارد، اونطوری که در سایت نوشته شده در این آزمون سوال های مربوط به زبان*سوال های متن دار* خیلی کم هست!)

شروع ثبت نام: 01.02.2021
13 بهمن ماه 1399

پایان ثبت نام: 11.06.2021
21 خرداد ماه 1400

هزینه آزمون (مرکز ترکیه ): فعلا بصورت دقیق مشخص نیست!

آزمون یوس 2021 دانشگاه ۱۹ ماییس

دانشگاه ۱۹ ماییس شهر سامسون

تاریخ برگزاری آزمون: 22.05.2021
1 خرداد ماه 1400 ساعت 13:00

شروع ثبت نام: 25.01.2021
6 بهمن ماه 1399

پایان ثبت نام: 16.04.2021
27 فروردین ماه 1400

هزینه آزمون (مرکز ترکیه ): 400 لیر
حوزه ایران ندارد

(از نظر روز آزمون فعلا همزمان با آزمون یوس۲۰۲۱ دانشگاه هاتای مصطفی کمال)

جهت ارتباط مشاور فارسی زبان و ثبت نام : وات ساپ 00905517022000

آژانس خبری ترکیه

همچنین ببینید

سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه ۲ جاسوس ایران را دستگیر کردند

سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه ۲ جاسوس ایران را دستگیر کردند

سازمان اطلاعات و پلیس ترکیه ۲ جاسوس ایران را دستگیر کردند خات نیوز-سازمان اطلاعات و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *