محدودیت های جدید ماه رمضان در ترکیه 

محدودیت های جدید ماه رمضان در ترکیه

خات نیوز- ساعت های رفت و آمد در ماه رمضان چه ساعاتی است؟ محدودیت های جدید در روزهای هفته و آخر هفته چه زمانی است؟

محدودیت های جدید ماه رمضان در ترکیه 

به گزارش خات نیوز با شروع ماه مبارک رمضان در ترکیه، شهروندان تحقیقات خود را درباره ممنوعیت های ماه رمضان شدت بخشیدند. اقدامات اضافی جدیدی در جلسه هیئت دولت اتخاذ شد که برای به حداقل رساندن تعداد مبتلایان ویروس کرونا و کاهش تحرک در این ماه اجرا شود. تعطیلی جزئی در ماه رمضان رخ داد و زمان منع رفت و آمد تغییر کرد.

ماه رمضان آغاز شده است. تعطیلی نسبی در ماه رمضان به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا رخ داد که پس از روند صعودی تعداد موارد در روزهای اخیر به رکورد رسید.

در اینجا محدودیت های جدید توضیح داده شده است.

ساعتها برای رفتن به خیابان
رئیس جمهور ترکیه اردوغان در بیانیه خود گفت: “ساعت رفت و آمد در روزهای هفته در ساعت 19:00 عصر و 05:00 صبح به روز شده است. محدودیت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای افراد بالای 65 سال و زیر 18 سال هستیم.

سفرهای بین شهری ممنوع است مگر اینکه اجباری باشد.

محدودیت های جدید چیست؟
1. در روزهای هفته (دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه) بین 19:00 تأ 05:00 ، جمعه ها آخر هفته در ساعت 19.00 ، کل شنبه ها و یکشنبه ها را پوشش می دهد و در 05:00 صبح دوشنبه ها پایان می یابد مکان ها و افراد مشخص شده در ضمانت نامه به منظور اطمینان از تداوم زنجیره های تولید ، تأمین و تدارکات و تداوم فعالیت های بهداشتی ، کشاورزی و جنگلداری در طول دوره و روزهایی که محدودیت منع رفت و آمد اعمال می شود ، از این محدودیت معاف خواهند شد. همانطور که در بخشنامه که قبلاً به استانهای ترکیه ارسال شده بود ، به دلیل معافیت محدود شده  کسانی‌ که خارج از قوانین عمل خلاف انجام دهند به عنوان سو استفاده از معافیت و مشمول مجازات های اداری / قضایی می شوند.

از طرف دیگر ، معافیت محدودیت های رفت و آمد برای خارجی ها فقط شامل خارجی هایی نمی شود که برای یک دوره موقت / کوتاه در محدوده فعالیت های گردشگری در کشور ما هستند، افرادی که تحت شرایط مراقبت موقت یا متقاضیان حمایت بین المللی دارندگان چنین وضعیت هستند ، تحت محدودیت های مقررات منع رفت و آمد قرار می گیرند.

1.2- به غیر از  روزهای شنبه و یکشنبه که منع رفت و آمد وجود دارد ، بازارها ، فروشگاه های مواد غذایی ، سبزی فروشی ها ، قصابی ها و خشکبار می توانند بین ساعت 10.00 تا 17.00 فعالیت کنند. به جز افراد 65 سال به بالا و زیر 18 سال کار کنند، آنها می توانند به نزدیکترین بازار ، فروشگاه های مواد غذایی ، سبزیجات ، قصابی های محل اقامتگاه خود مراجعه کنند ، مشروط بر اینکه محدود به تأمین نیازهای اجباری خود باشند و رانندگی نکردن (به جز شهروندان معلول).

3- 1 روزهای شنبه و یکشنبه که منع رفت و آمد برقرار است ، مشاغل مجاز نانوایی و / یا نانوایی و فقط فروشندگان نان این مشاغل آزاد خواهند بود. (فقط نان و محصولات نانوایی در این محل های کار قابل فروش است.) به استثنای افراد 65 سال به بالا و زیر 18 سال ، آنها می توانند به نانوایی که در فاصله مسافتی از محل سکونت خود است رفت و آمد کنند. محدود به تأمین نیازهای نان و محصولات نانوایی.

– تولید نان پیده ، از جمله تولید سفارش ویژه در نانوایی ها ، 1 ساعت قبل از افطار به منظور جلوگیری از خطر صف نان پیده و دقیقاً قبل از ساعت 18:00 پایان می یابد. تا زمان افطار تولید ، فروش و سایر آماده سازی ها پس از افطار در نانوایی ها ادامه خواهد داشت.

وسایل نقلیه توزیع نان متعلق به مشاغل دارای مجوز نانوایی و محصولات نانوایی فقط می توانند نان را به بازارها و فروشگاه های مواد غذایی عرضه کنند و هیچ فروشی در خیابان ها با وسایل نقلیه توزیع نان انجام نمی شود.

1.4- به منظور رعایت مقررات منع رفت و آمد ، ساعات کار همه محل های کار (به استثنای موارد خاص) بین ساعت 07.00 تا 18.00 در روزهای هفته تعیین می شود. بازارهای زنجیره ای در ساعت 10.00 باز می شوند.

1. در روزهای هفته (دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه) بین ساعت 19:00 تأ 05:00 ، کل شنبه و یکشنبه را پوشش می دهد و دوشنبه ها در ساعت 05:00 پایان می یابد.

1.1- مکانها و اشخاص مشخص شده در ضمیمه ، به منظور اطمینان از تداوم زنجیره های تولید ، تولید ، تأمین و تدارکات و تداوم فعالیتهای بهداشتی ، کشاورزی و جنگلداری ، از این محدودیت معاف خواهند بود.

– معافیت های مربوط به مقررات منع رفت و آمد محدود به دلیل معافیت و زمان و مسیر آن است ، همانطور که در بخشنامه ما قبلا به استانهای ما ارسال شده بود ، در غیر این صورت به عنوان سو استفاده از معافیت ها و مجازات های اداری / قضایی در نظر گرفته خواهد شد.

این فقط شامل محدوده فعالیت های گردشگری خارجی هایی که برای یک دوره موقت / کوتاه در کشور ما هستند ، نمی شود. خارجیانی که خارج از محدوده فعالیتهای گردشگری ، از جمله اجازه اقامت ، افرادی که تحت شرایط حفاظت موقت یا متقاضیان حمایت بین المللی و دارندگان وضعیت هستند ، تحت محدودیت های مقررات منع رفت و آمد قرار می گیرند.

1.2- در روزهای شنبه و یکشنبه که منع رفت و آمد وجود دارد ، بازارها ، فروشگاه های مواد غذایی ، سبزی فروشی ها ، قصابی ها و خشکبار خشکبار می توانند بین ساعت 10.00-17.00 فعالیت کنند. به جز افراد 65 سال به بالا و زیر 18 سال ، آنها می توانند به نزدیکترین بازار ، فروشگاه های مواد غذایی ، سبزیجات ، قصابی و میوه های خشک به اقامتگاه خود مراجعه کنند ، مشروط بر اینکه محدود به تأمین نیازهای اجباری خود باشند و رانندگی نکردن (به جز شهروندان معلول).
بین همان ساعت ، فروشگاه های مواد غذایی ، فروشگاه های مواد غذایی ، سبزی فروشی ها ، قصابی ها ، مغازه ها و شرکت های سفارش دهنده آنلاین می توانند به خانه / آدرس سفارش انجام دهند.

1.3- روزهای شنبه و یکشنبه که منع رفت و آمد برقرار است ، مشاغل مجاز نانوایی و / یا نانوایی و فقط فروشندگان نان این مشاغل آزاد خواهند بود. (فقط نان و محصولات نانوایی در این محل های کار قابل فروش است.) به استثنای افراد 65 سال به بالا و زیر 18 سال ، آنها می توانند به نانوایی که در فاصله مسافتی از محل سکونت خود است رفت و آمد کنند. محدود به تأمین نیازهای نان و محصولات نانوایی آنها و رانندگی نیست..

وسایل نقلیه توزیع نان متعلق به مشاغل دارای مجوز نانوایی و محصولات نانوایی فقط قادر به تهیه نان در بازارها و فروشگاه های مواد غذایی هستند و هیچ فروشی در خیابان ها با وسایل نقلیه توزیع نان انجام نمی شود.

1.4- به منظور رعایت مقررات منع رفت و آمد در ترکیه ، ساعات کار همه محل های کار (به استثنای موارد خاص) بین ساعت 07.00 تا 18.00 در روزهای هفته تعیین می شود. بازارهای زنجیره ای در ساعت 10.00 باز می شوند.

2. در روزهای هفته ؛ شهروندان 65 سال به بالا می توانند بین ساعت 10.00 تا 14.00 و جوانان و کودکان زیر 18 سال بین ساعت 14.00 تا 18.00 و در خارج از این ساعات خارج نمی شوند.

بدون توجه به آخر هفته/ روزهای هفته ، شهروندان 65 سال به بالا و جوانان زیر 18 سال و کودکان مجاز به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (مترو ، متروبوس ، اتوبوس ، مینی بوس ، مینی بوس و غیره) نخواهند بود.

جوانان زیر 18 سال ما که در سطوح کلاسی و دوره های پشتیبانی و دوره های آموزشی / دوره های تقویت ، که تصمیم به ادامه آموزش حضوری توسط وزارت آموزش ملی گرفته اند ، آموزش می بینند ، می توانند از حمل و نقل عمومی ارائه شده استفاده کنند که آنها وضعیت خود را ثبت می کنند

3. سفرهای بین شهری شهروندان ما ، به جز حمل و نقل عمومی ، در طول دوره و روزها (روزهای هفته و آخر هفته) که مقررات منع رفت و آمد در آنها اعمال می شود ، به جز در موارد اجباری مجاز نخواهد بود.

3.1- مسافرت های بین شهری افرادی که هیچگونه شرایط اجباری ندارند فقط با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (هواپیما ، اتوبوس ، قطار ، کشتی و …) امکان پذیر خواهد بود. مقامات وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی که استان های مرتبط با شغل خود را ثبت می کنند و بلیط ، کد رزرو و غیره را که سفر بین شهری دارند انجام می دهند. افرادی که با آن ثبت شوند از مقررات منع رفت و آمد معاف خواهند بود.

3.2- شرایطی که باید به عنوان شرایط اجباری در نظر گرفته شوند.
▪ کسانی که می خواهند از بیمارستانی که تحت درمان هستند مرخص شوند و به محل زندگی اصلی خود بازگردند ، که با گزارش پزشک ارجاع می شوند و یا قبلاً قرار ملاقات / کنترل پزشک گرفته شده است ،
▪ برای شرکت در مراسم تشییع جنازه همسرش ، یکی از بستگان درجه یک یا خواهر و برادر وی یا همراهی با انتقال جنازه (حداکثر 8 نفر) ، مجاز خواهند بود
▪ کسانی که در 5 روز گذشته به شهری که در آن نیستند آمده اند مکانی برای اقامت ندارند اما می خواهند به محل زندگی خود بازگردند (کسانی که بلیط سفر ، پلاک وسیله نقلیه ، سند دیگری که سفر خود را ارائه می دهند ، و اطلاعات)
▪ کسانی که در امتحانات اعلام شده توسط YSYM و سایر امتحانات مرکزی و همراهان آنها شرکت می کنند ،
▪ کسانی که می خواهند با تکمیل خدمت سربازی خود را به شهرک های خود برگردانند ،
▪ دعوت نامه های خصوصی یا عمومی به قرارداد روزانه ،
▪ کسانی‌ که از مجازات اعدام کیفری آزاد شده ا‌ند

در صورت وجود این شرایط مشخص ، آنها می توانند با وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی یا وسایل نقلیه شخصی سفر کنند ، مشروط بر اینکه از هیئت های مجوز سفر ، از طریق سیستم های (E-APPLICATION) و ALO 199 وزارت کشور اجازه بگیرند ، یا از طریق درخواست مستقیم به فرمانداری / ناحیه.

3.3- در کلیه ورودی ها و خروجی های شهرها (به شرط اطمینان از هماهنگی بین استانی) ایست های بازرسی ایجاد می شود تا اثربخشی محدودیت سفر بین شهری در دوره و روزهایی که مقررات منع رفت و آمد اعمال می شود ، افزایش یابد. قطعاً بررسی خواهد شد که آیا مسافران با وسایل نقلیه شخصی در محدوده معافیت قرار دارند یا افرادی که عذر / معافیت معتبری ندارند اجازه سفر بین شهرها را ندارند.

4- تا ساعت 24:00 روز یکشنبه ، 16 می 2021 ، مکانهای غذا و نوشیدنی (مکانهایی مانند رستوران ها ، کافه ها ، شیرینی فروشی ها ، دسر فروشی ها) در قسمت های داخلی یا خارجی محل کار پذیرای مشتری نخواهند بود.

در این دوره ، مکانهای خوردن و آشامیدن به عنوان خدمات میتوانند به صورت سفارشی کار کنند

به همین ترتیب ، شرکت های سفارش دهنده غذا آنلاین می توانند در روزهای هفته و آخر هفته از ساعت 10:00 تا وقت سحر به خانه ها / آدرس ها خدمات رسانی کنند.

5- فعالیت های محل کار ذکر شده در زیر به طور موقت تا دوشنبه 17 می 2021 به حالت تعلیق در خواهد آمد. ، استخر شنا ، سالن بدن سازی ، مرکز زیبایی / سالن ها ، حمام ترکی و سونا ، پارک های تفریحی.
– مکانهایی مانند قهوه خانه ، کافه ، کلوپ انجمن ، مکانهایی مانند کافی نت ، اتاق استراحت ، مکانهای بازی الکترونیکی ، سالن بیلیارد. می توانند به فعالیت خود ادامه دهند به شرطی که میزها ، صندلی ها یا چهارپایه های خود را برداشته و فقط خدمات دهند.

6 می. تا 17 می 2021 ، سازمان های غیردولتی ، سازمان های حرفه ای در قالب عمومی و سازمان های عالی ، اتحادیه ها و تعاونی ها مجاز به شرکت در انواع فعالیت ها با مشارکت گسترده ، از جمله مجمع عمومی نیستند.

7. اگرچه روند ازدواج ادامه دارد ، اما عروسی ها می توانند از 17 می 2021 برگزار شوند.

. در وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شهری ؛
– ظرفیت صندلی به 50٪ محدود خواهد شد ،
– مسافران ایستاده مجاز به استفاده از وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شهری نیستند ، زیرا از نظر حجم داخلی نمی توان قوانین فاصله فیزیکی را اعمال کرد ، مانند مینی بوس / مینی بوس و اتوبوس بدون هیچ گونه رقت و بلند کردن ظرفیت صندلی
– در وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی با مسافران ایستاده مانند وسایل نقلیه سیستم ریلی (مترو ، تراموا و غیره) ، متروبوس ها و اتوبوس هایی با ظرفیت صندلی رقیق شده یا بلند شده غیر از اینها. توسط هیئت های بهداشت عمومی استانی / منطقه با چه نرخ / تعداد مسافر ایستاده می توان بدون نقض قوانین فاصله جسمی پذیرش کرد.

در وسایل نقلیه سیستم ریلی (مترو ، تراموا و غیره) ، اتوبوس ها و اتوبوس هایی با ظرفیت صندلی رقیق شده / بلند شده ، تابلو / به روشی آویزان می شود که همه بتوانند ببینند و مکان هایی که مسافران ایستاده می توانند از نظر جسمی تعیین شوند نشانه گذاری می‌ شود.

10. مکانهای غذا و نوشیدنی در کلیه امکانات اقامتی (هتل ، متل ، هتل جداگانه و غیره) ، از جمله امکانات توریستی ، فقط در صورت پذیرایی از حداکثر 2 نفر در مهمانان دارای محل اقامت ، امکان پذیرایی خواهد بود افطاری گسترده در اماکن اقامتی برگزار نمی شود.

در راستای بخشنامه هایی که پیش از این به استان ها ارسال شده بود ، بازرسی از امکانات اقامتی ادامه خواهد یافت و از انواع سو استفاده ها ، به ویژه رزروهای جعلی جلوگیری می شود.

11. تخفیفاتی که به دلیل باز بودن یا روزها یا ساعات مشخص توسط مکان های مختلف کاری ایجاد می شود ، ممکن است باعث ازدحام غیرقابل کنترل شود. به همین دلیل ، برای جلوگیری از شدت به جای تخفیف های عمومی برای افتتاحیه یا روزها یا ساعت های خاص ، برای مدت طولانی حداقل یک هفته تخفیف اعمال می شود.

12- روشهای کار انعطاف پذیر مانند کار از راه دور و یا چرخشی در حداکثر سطح مطابق بخشنامه شماره 2021/8 ریاست جمهوری در سازمانهای عمومی استفاده خواهد شد. کارکنان تحت مرخصی اداری (کارمندان باردار ، کسانی که از مرخصی شیر استفاده می کنند ، کارمندان زن با کودکان 10 ساله و زیر ، کارمندان معلول ، کارمندان بالای 60 سال ، کسانی که دارای بیماری های مزمن هستند) ساعات شروع و پایان ساعات کار 10.00 تا 16.00 خواهد بود.

شرکتهای بخش خصوصی با شرایط کار ، شرایط و فرصتهای مناسب نیز تشویق می شوند که روشهای کاری را در پیش بگیرند.

13. با بخشنامه ای که قبلاً به استانها ارسال شده است ، تعهد به ارائه نتیجه منفی آزمایش  PCR که در 72 ساعت نگذشته از تمام دروازه های مرزی زمینی ، دریایی و هوایی می‌ گذرند تا 31 می ادامه خواهد داشت

مطابق با اصول فوق الذکر ، تصمیمات هیئت های بهداشت عمومی استانها / مناطق طبق مواد 27 و 72 قانون بهداشت عمومی فوری اتخاذ شد. هیچ اختلالی در برنامه ایجاد نخواهد شد.

پیوست: لیست اماکن و افراد معاف از محدودیت به خیابان
در روزهایی که محدودیت های مقررات منع رفت و آمد اعمال می شود ، مشروط بر اینکه در محدوده معافیت باشد و محدود به دلیل / مسیر معافیت باشد

1. اعضا و کارمندان
2. کسانی که متولی تأمین نظم و امنیت عمومی هستند (از جمله افسران امنیتی)
3. موسسات و سازمان ها و شرکت های عمومی (فرودگاه ها ، بنادر ، دروازه های مرزی ، گمرک ، بزرگراه ها ، خانه های سالمندان ، مراکز توان بخشی ، اداره پست و غیره) برای خدمات عمومی اجباری ، کارمندان و مقامات مذهبی در مکان های مورد نیاز عبادت،
4- کسانی که در مراکز تماس اضطراری ، واحدهای پشتیبانی اجتماعی ، مراکز کنترل استانی / منطقه ای ، مدیریت مهاجرت ، هلال احمر و فعالیت های فاجعه کار می کنند و افرادی که به طور داوطلبانه منصوب شده اند ،
5. سازمان های بهداشتی و عمومی ، داروخانه ها ، کلینیک های دامپزشکی و بیمارستان های حیوانات ، و کسانی که در آنجا کار می کنند ، پزشکان و دامپزشکان ،
6. کسانی که قرار ملاقات بهداشتی اجباری دارند (شامل اهدا خون و پلاسما به هلال احمر) ،
7. محل های کار که فعالیت های مربوط به تولید ، حمل و فروش داروها ، تجهیزات پزشکی ، ماسک های پزشکی و ضد عفونی کننده ها و افرادی که در آنجا کار می کنند را انجام می دهند ،
8- تأسیسات تولید و تولید و فعالیتهای ساختمانی و کسانی که در این مکانها کار می کنند ،
9. کسانی که در تولید ، آبیاری ، فرآوری ، ضد عفونی ، برداشت ، بازاریابی و حمل و نقل محصولات گیاهی و حیوانی کار می کنند ،
10. شرکت هایی که در حمل و نقل داخلی و بین المللی (از جمله کارت صادرات / واردات / ترانزیت) و تدارکات و کارمندان آنها فعالیت می کنند ،
11. کسانی که حمل و نقل ، ذخیره سازی و فعالیتهای مربوط به حمل و نقل داخلی یا محصولات (و یا مواد) (از جمله بار) را به عهده دارند ،

آژانس خبری ترکیه

همچنین ببینید

گالاتاسرای ترکیه صعود تراکتور را تبریک گفت

گالاتاسرای ترکیه صعود تراکتور را تبریک گفت

گالاتاسرای ترکیه صعود تراکتور را تبریک گفت خات نیوز- صفحه رسمی هواداران گالاتاسرای ترکیه، صعود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *