متفرقه

رکوردشکنی کسری تجارت خارجی در ترکیه

رکوردشکنی کسری تجارت خارجی در ترکیه افزایش قابل توجه میزان واردات، موجب ذوب شدن منابع ارزی ترکیه و افزایش بدهی‌های خارجی این کشور شده است. به گزارش خات نیوز، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و آمارها نشان می دهد که این کشور، به یک خریدار و واردکننده تمام …

» بیشتر بخوانید

صاحبان گربه و سگ مراقب باشند!

صاحبان گربه و سگ مراقب باشند! ممکن است در سال جدید جریمه شوید مدیر کشاورزی و جنگلداری استان یوزگات، تانجو اوزکایا، که اعلام کرد از 31 دسامبر الزام به پوشیدن ریزتراشه برای گربه ها و سگ های صاحبخانه آغاز می شود، اظهار داشت که از این تاریخ، برای صاحبان حیوانات …

» بیشتر بخوانید

اقدام چوپان برای گوسفندان مورد تشویق همه قرار گرفت

اقدام چوپان برای گوسفندان مورد تشویق همه قرار گرفت. به گزارش خات نیوز چاگرین که با دامپروری در منطقه ایپکیولوی وان امرار معاش می کرد، به خاطر کاری که پس از قطع شدن پای گوسفندش انجام داد، قدردانی شد. فرمال که تسلیم نشد، پس از مشورت با محیط اطرافش، پاهای …

» بیشتر بخوانید