مارماریس

ادامه بحران آتش سوزی جنگلی در ترکیه

ادامه بحران آتش سوزی جنگلی در ترکیه

ادامه بحران آتش سوزی جنگلی در ترکیه خات نیوز- رعب و وحشت از آتش سوزی‌های جنگلی در جنوب ترکیه، دیشب با سرایت آتش به نیروگاه هیدروالکتریک میلاس در نزدیکی شهرستان بدروم در استان موغلای ترکیه، به اوج رسید. به گزارش خات نیوز ، جنوب غرب ترکیه، رعب و وحشت از …

» بیشتر بخوانید

آتش سوزی در میلاس به نیروگاه سرایت کرد

آتش سوزی در میلاس به نیروگاه سرایت کرد

آتش سوزی در میلاس به نیروگاه سرایت کرد در آتش سوزی در میلاس ، شعله های آتش به نیروگاه حرارتی سرایت کرد ، صداهای انفجار از منطقه شنیده می شود. به گزارش خات نیوز: شعله های آتش به نیروگاه حرارتی در میلاس گسترش یافت. شروع صدای آژیرها به صدا در …

» بیشتر بخوانید

ادامه آتش سوزی در جنگل‌های ترکیه

ادامه آتش سوزی در ترکیه

ادامه آتش سوزی در جنگل‌های ترکیه خات نیوز- آتش سوزی در جنگل‌های استان موغلا ترکیه همچنان ادامه دارد. به گزارش خات نیوز ، آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان‌های میلاس و بدروم ترکیه همچنان ادامه دارد ، برخی خانه‌ها تخلیه شدند. اهالی محل داوطلبانه با تراکتورها و تانکرهای آب خود را …

» بیشتر بخوانید

تیم اسپانیا با ۱۰۰ پرسنل اعزامی وارد ترکیه شد

تیم اسپانیا با ۱۰۰ پرسنل اعزامی وارد ترکیه شد

تیم اسپانیا با ۱۰۰ پرسنل اعزامی وارد ترکیه شد به گزارش خات نیوز پرسنل اعزامی از اسپانیا در حال کسب اطلاعات آتش سوزی منطقه هستند ، هواپیماهای آب پاش اسپانیا به زودی به محل آتش سوزی اعزام می شوند.

» بیشتر بخوانید